Dopravni prestupek, zastupovani ve spravnim rizeni, odborna pomoc, dopravni nehoda, alkohol za volantem, prestupkovy zakon, bodovy system, prestupkove rizeni, likvidace pojistnych udalosti, blokova pokuta, zakon o provozu na pozemnich komunikacich, spravni rad, dopravni prestupek.

Předpisy srozumitelně na váš e-mail

NOVINKA
Ušetřete svůj čas a vyhněte se zbytečným starostem.
Srozumitelnou formou vás budeme informovat o legislativních změnách týkajících se řidičů a včas vám připomeneme sezónní povinnosti.

Služby

Naše služby se pohybují v problematice dopravních přestupků a nehod,
porušením zákona o provozu na pozemních komunikacích a i porušením přestupkového zákona

Nejčastěji řešíme běžné dopravní přestupky, zastoupení při správním řízení a v neposlední řadě poradenství při likvidaci pojistných událostí při dopravních nehodách.

Naši pomoc můžete využít při řešení dopravních přestupků u správního orgánu formou zastupování, kdy se ve věci rozhoduje v ústním jednání a kdy je kladen největší důraz na prokazování obvinění z daného přestupku.

Využitím znalostí přestupkového zákona a zákona o provozu na pozemních komunikacích jsme schopni ochránit Váš bodový systém ve správním řízení, ohledně dopravních přestupků tak, že Vám nebude přičten žádný bod za dopravní přestupek.

V této problematice je rozhodující včasnost, rychlost a odborná pomoc, což se komplexně zobrazí následně v zastupování ve správním řízení a za pomocí znalosti zákona o přestupcích se v tzv. přestupkovém řízení dosáhne toho, že Váš bodový systém zůstane nedotčený.

Rozsah naší činnosti:

  • Zastupování ve správním řízení osobní i písemná korespondence
  • Poradenství v problematice dopravního přestupku
  • Účinná a odborná pomoc ve zvláštním řízení – přestupkové řízení
  • Zastupování při řízení pod vlivem návykovou látkou (alkohol za volantem)
  • Využít přestupkový zákon ve Váš prospěch
  • Zachovat si nedotčený svůj bodový systém
  • Odborná pomoc při dopravních nehodách
  • Poradenství v oblasti likvidace pojistných událostí
  • Sepsání odvolání, žádosti a návrhy na obnovu řízení

Comments are closed.

Dopravni prestupek, zastupovani ve spravnim rizeni, odborna pomoc, dopravni nehoda, alkohol za volantem, prestupkovy zakon, bodovy system, prestupkove rizeni, likvidace pojistnych udalosti, blokova pokuta, zakon o provozu na pozemnich komunikacich, spravni rad, dopravni prestupek.

Dopravni prestupek, zastupovani ve spravnim rizeni, odborna pomoc, dopravni nehoda, alkohol za volantem, prestupkovy zakon, bodovy system, prestupkove rizeni, likvidace pojistnych udalosti, blokova pokuta, zakon o provozu na pozemnich komunikacich, spravni rad

Zastupovani ve spravnim rizeni, odborna pomoc, dopravni nehoda, alkohol za volantem, prestupkovy zakon, bodovy system, prestupkove rizeni, likvidace pojistnych udalosti, blokova pokuta, zakon o provozu na pozemnich komunikacich

Poradenstvi, dopravni nehoda